Пропустити й перейти до основного вмісту
Розмістіть резюме – Це забере лише кілька хвилин

Результати пошуку

Сортувати за: -
4 вакансії
Ми приховали 1 вакансію, схожу на відображені в результатах пошуку. Щоб її переглянути, ви можете повторити пошук, включивши в нього пропущену вакансію.

Job Post Details

Спеціаліст/ка з дотримання природоохоронних вимог - job post

Київ
Створіть обліковий запис Indeed, перш ніж переходити на веб-сайт компанії.

Місцезнаходження

Київ

Повний опис вакансії

Загальна інформація:

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) є семирічним проектом міжнародної технічної допомоги, що впроваджується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.» у рамках Договору про співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) починаючи з 15 листопада 2019 р.

Метою Програми є прискорення економічного розвитку сільських громад України, що потребують найбільшої підтримки, шляхом покращення управління в сільськогосподарському секторі, що сприятиме розвитку більш продуктивних, сучасних та прибуткових мікро-, малих та середніх сільськогосподарських підприємств (ММСП), які успішно інтегруватимуться в конкурентні українські та міжнародні ринки.

Цілі програми співпадають із трьома елементами ринкової системи: ланцюги доданої вартості, функції підтримки, нормативно-правова база.

З метою забезпечення швидкого реагування на продовольчу кризу, що розгортається в Україні та світі, АГРО працює задля відновлення сільськогосподарського сектору, зокрема його модернізації, підвищення ефективності та диверсифікації, що в свою чергу сприятиме довгостроковому економічному відновленню України та покращенню глобальної продовольчої безпеки.

Кімонікс-АГРО працює над втіленням започаткованої USAID Ініціативи на підтримку стійкості агросектору (Agriculture Resilience Initiative) – AGRI-Україна, яка допоможе Україні зберегти бл. 1,5 млн. т зерна в рамках більш широких зусиль USAID зі збереження темпів виробництва та експорту зерна з України до інших країн світу.

Діяльність АГРО ґрунтується на концептуальному підході, що передбачає розвиток ринкової системи (https://beamexchange.org).

У вересні 2022 року кошторисна вартість проекту збільшена до 120 000 000 дол. США, строк реалізації – продовжено до 13.11.2026, на сьогоднішній день у Проекті працює понад 70 українських штатних працівників.

Мета завдання:

Спеціаліст/-ка з дотримання природоохоронних вимог у координації зі старшим менеджером з дотримання природоохоронних вимог підтримуватиме та вдосконалюватиме систему екологічного моніторингу АГРО для субреципієнтів та підрядників, забезпечуючи дотримання вимог Положень щодо охорони довкілля, встановлених Частиною 216 Розділу 22 Кодексу федеральних правил США (CFR), схвалених USAID рекомендацій Первинного екологічного огляду (ПЕО) Програми АГРО, а також українських законів і положень щодо захисту довкілля.

Спеціаліст/-ка з дотримання природоохоронних вимог співпрацюватиме зі Фондом стратегічних інвестицій (SIF) і командою технічних експертів Програми АГРО та допомагатиме старшому менеджеру з дотримання природоохоронних вимог у проведенні необхідних попередніх екологічних перевірок при реалізації запланованої проєктної діяльності АГРО, у тому числі будівельних проєктів та субгрантів. Він/вона забезпечуватиме розробку та виконання Планів пом’якшення впливу на довкілля та екологічного моніторингу (ПЗПМ) для всіх напрямків проєктної діяльності АГРО, де це вимагається, з метою визначення та оцінки потенційного впливу від такої діяльності на довкілля, щоб запобігти або послабити такий вплив за допомогою відповідних способів пом’якшення негативних наслідків та протоколів моніторингу; забезпечить отримання даних моніторингу від субреципієнтів у рамках всіх проєктів АГРО (за потреби).

Основні обов’язки та зобов’язання (основні функції):

 • Управління системою екологічного моніторингу АГРОАГРО з метою встановлення запобіжних заходів для виключення можливості негативного впливу проєктів АГРО (в т.ч. будівельних) на довкілля;
 • Проведення екологічних оцінок відповідно до контрольного переліку дотримання природоохоронних вимог і ПЕО Програми АГРО;
 • Підготовка та надання відповідної документації з екологічної оцінки (Контрольних переліків питань екологічної оцінки (КППЕО)) та ПЗПМ для всіх проєктів АГРО, включно із субгрантами та будівельними проєктами, де це вимагається, згідно зі стандартами та вимогами щодо захисту довкілля України та USAID; отримання та реагування на питання USAID, внесення правок у такі документи та ін.;
 • Комунікація зі співробітниками USAID, для розуміння їх очікувань щодо дотримання Програмою АГРО природоохоронних стандартів та забезпечення їх виконання;
 • В координації зі старшим менеджером з природоохоронних вимог, робота з SIF і командою технічних експертів проєкту АГРО для підготовки необхідної документації із дотримання природоохоронних вимог при реалізації запланованої проєктної діяльності АГРО, у тому числі субгрантів та будівельних проєктів;
 • За потреби, навчання та консультування співробітників Програми АГРО для забезпечення належного знання екологічних стандартів, процедур і документації, а також їх правильної підготовки та застосування;
 • Вивчення звітів організацій-субреципієнтів Програми АГРО для забезпечення дотримання ними вимог, окреслених у відповідних КППЕО/ПЗПМ, у тому числі застосування рекомендованих заходів із зниження негативного впливу, та надання субреципієнту відповідних інструментів і навчання;
 • На вимогу готувати розділи звітів, планів, історій успіху і подібних документів;
 • Брати участь у регулярних обговореннях АГРО на тему Співпраці, Навчання та Адаптації (CLA);
 • Дотримуватися принципів ділової етики компанії «Кімонікс»;
 • На вимогу виконання інших відповідних завдань.

Необхідні навички та професійна кваліфікація:

 • Ступінь бакалавра в сфері управління природними ресурсами, захисту довкілля, біології або у спорідненій з ними галузі є обов’язковою вимогою, учений ступінь вище бакалавра – бажаний. Відповідний професійний досвід може замінити науковий ступінь.
 • Досвід роботи у проєктах міжнародної технічної допомоги, які фінансуються USAID або іншими міжнародними донорами, що передбачав підготовку КППЕО/ПЗПМ USAID або аналогічних документів контролю за дотриманням природоохоронних вимог, що застосовуються міжнародними донорами.
 • Досвід роботи з субреципієнтами USAID або інших міжнародних донорів; обов’язкове добре знання природоохоронних стандартів USAID; бажане добре знання природоохоронного законодавства ЄС.
 • Досвід дотримання українських процедур оцінки впливу на довкілля та технічної відповідності будівельної діяльності; бажаний досвід розробки ОВНС та ОВД.
 • Добре знання українських природоохоронних законодавчих актів і нормативних документів.
 • Продемонстрована здатність використовувати в роботі інструменти програми Office 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Power BI тощо).
 • Професійне знання письмової та розмовної англійської та української мови.

Терміни роботи та обсяг зайнятості:

Для роботи на цій посаді передбачається укладення строкового трудового договору терміном дії на один рік на умовах повної зайнятості з можливою щорічною пролонгацією до завершення строку впровадження Програми (13 листопада 2026 р.) за умови включення відповідних завдань до наступних Річних планів робіт Програми.

Визначене місце роботи: м. Київ або дистанційно.

Працівник/Працівниця періодично їздитиме у відрядження в інші регіони України.

Підпорядкування:

Спеціаліст/-ка з дотримання природоохоронних вимог працює в складі команди з субгрантів і контрактів під безпосереднім керівництвом та підпорядковується Керівнику відділу субгрантів і контрактів або призначеній ним/нею особі, або іншій(им) призначеній(им) Керівником Програми особі(ам).

Порядок подання резюме

Просимо надсилати резюме та супровідний лист на електронну адресу agro.hr@chemonics.com не пізніше 30 червня 2024 р. з поміткою Environmental Compliance Specialist” та Вашим прізвищем у темі листа. Бажано подавати заявки якомога раніше. Будь-ласка, жодних запитів за телефоном, ми зв’яжемося тільки з фіналістами.

Компанія «Кімонікс» – роботодавець, що надає рівні можливості всім кандидатам і працівникам та не дискримінує за ознаками раси, кольору шкіри, віросповідання, статі, національності, політичних переконань, сексуальної орієнтації, гендерної ідентифікації, сімейного статусу, інвалідності, генетичної інформації, віку, членства в професійних організаціях, або за іншими факторами, що не входять до переліку необхідних навичок та професійної кваліфікації.

Допоможіть роботодавцям знайти васРозмістіть резюме